Sveže voće i sokovi iz Tavankuta

Sveže voće iz Tavankuta od davnina je poznato po krupnoći, izgledu i ukusu. Reljef, klimatske i zemljišne karakteristike lokaliteta Subotičko – horgoške peščare izuzetno pogoduju kvalitetu voća koje se ovde uzgaja.

Osnivači Hladnjače VOĆKO iz Tavankuta gaje voće na više od 400 ha svojih voćnjaka. Od toga su 300 ha zasadi jabuke, a ostalo su šljive, breskve, kruške, kajsije i nektarine. Voće u našoj ponudi, kao i jabuke za proizvodnju sokova, uzgojeno je u sopstvenim voćnjacima osnivača. Proizvodnja se organizuje po savremenim standardima za uzgoj voća i uz savete stručnjaka.

Savremena hladnjača

Savremenu ULO hladnjaču, kapaciteta 1.200 tona voća, izgradili smo 2007. godine. Hladnjača ima i 4 komore za klasično čuvanje voća, kao i 300 tona kapaciteta komora za brzo rashlađivanje, te veliki manipulativni prostor. Pored ove, imamo i 3.500 kapaciteta hladnjača sa klasičnim sistemom hlađenja u vlasništvu naših osnivača.

U Hladnjači VOĆKO instalirali smo jednu od najsavremenijih linija za sortiranje, kalibriranje i pakovanje voća. Zaštitu zdravlja potrošača i ispunjavanje zahteva naručilaca osiguravamo primenom HACCAP sistema bezbednosti hrane i ISO 9001 standarda za sisteme menadžmenta kvalitetom.

Tradicija i kvalitet

Time što sveže voće skladištimo u sopstvenoj, savremenoj ULO hladnjači, nutritivna svojstva i fiziološke karakteristike voća ostaju očuvani. Dostupnost našeg voća produžena na veći deo godine, uz očuvanje svežine, zdrastvene ispravnosti i kvaliteta plodova.

U okviru objekta hladnjače, 2019. godine pokrenuta je linija za proizvodnju 100% ceđenog soka od jabuke. Za proizvodnju JABUKA sokova koristimo isključivo ukusne, zdrave, konzumne jabuke iz naših voćnjaka.

Voćko logo
HLADNJAČA VOĆKO DOO DONJI TAVANKUT Zmaj Jovina 73
Sok od jabuke Greni
Sok od jabuka miks